Smart Carrier System

Dekorskyltar

SegSign Dekorskyltar!
Snygga / Okrossbara / ”Skottsäkra”
GARANTI på SegSign Dekorskyltar

SegSign 3DCMP dekorskyltar introduceras april 2012

SegSign DekorskyltarSS.3DCMP (3D-armorcarb-moulded-pattern)
Vatten-skurna, formgjutna med unik design för SegSign-stativ. Dekorskyltarna är extremt starka och tåliga, avsedda för att dekoreras med SegSign specialdekorer. Dekoren fungerar som en del av dekorskyltens konstruktion. Mer om Dekor/Tryck här!
Skyltarna är lätta och snabba att montera.


Extra dekorskylt Stick Extra dekorskylt Slim Extra dekorskylt Shield Extra dekorskylt Spins
Extra dekorskylt Slick Extra dekorskylt Stern Extra dekorskylt Strap
Extra dekorskylt X2 Golf Extra dekorskylt X2 Spins Extra dekorskylt X2 Stern
För pris- och produktinformation, kontakta:
Brigitte Weber, Segway Nordic, 073-992 32 74, brigitte@segway.se
Gert Sandberg, Segway Nordic 070-732 30 18, gert@segway.se
Thomas Appelquist, SegSign, 0708-106170, thomas@segsign.se

Dekorprislista här »


Tips! Investera i lösa extra dekorskyltar för att återanvända dekoren om och om igen.